Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακοινώσεις

Μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, νέος Κοσμήτορας εξελέγη ο Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής, Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English