Απόφαση έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για σίτιση πρωτοετών φοιτητών που με σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3794/2009 και κατηγορίας αθλητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής για το ακαδ. έτος 2014-15

Ανακοινώσεις

Η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίασή της με περιφορά αριθμ. 243/13-11-2014 ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Σίτισης, κατόπιν αξιολόγησης όλων των αιτήσεων-δικαιολογητικών των πρωτοετών φοιτητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και της κατηγορίας αθλητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανοίξετε το σχετικό αρχείο όπως αναρτήθηκε στη Δι@αύγεια.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English