Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω παραιτήσεων μελών της

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English