Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώσεις, Σίτιση

Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο (φοιτητές παλαιών ετών), ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά και απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf).). Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο φοιτούν (το οποίο και επιλέγουν). Δικαίωμα υποβολής παρέχεται σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών. Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι εκτός από την επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μoρφή (αρχείο pdf), η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά αμέσως μετά την παρούσα ανακοίνωση σε αρχεία/συνδέσμους στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Σίτιση» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματοςθα αποσταλούν μόνον ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, στους αρμόδιους ανά πόλη για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Ιδρύματος, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις.

Συγκεκριμένα:

1. Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ
Κτίριο Φοιτητικών Εστιών
Τ.Κ. 50150- Κοίλα Κοζάνης
Υπόψη: Γεωργίου Γαλάνη, Παναγιώτας Παγκάκου, Χρυσάνθης Σιόγια
Τηλ.: 24610-68271,68275, 68276
Email: merimna@uowm.grggalanis@uowm.grppagkakou@uowm.grcsiogia@uowm.gr

2. Για το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στη Φλώρινα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τέρμα Κοντοπούλου
Φλώρινα, Τ.Κ. 53100
Υπόψη: Ακριβοπούλου Ευγενίας
Τηλ.:23850-54667
Email: eakrivopoulou@uowm.gr 

3. Για τα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100
Υπόψη: Σαχινίδη Βασίλη
Τηλ.:23850-55001
Email: vsachinidis@uowm.gr

4. Για το Τμήμα Εικαστικών κα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100
Υπόψη: Τζώτζη Αικατερίνης
Τηλ.:23850-55290
Email: atzotzi@uowm.gr

5. Για τα Τμήματα των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Θετικών Επιστημών στην Καστοριά:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και Πρακτικής Άσκησης
Περιοχή Φούρκα
Καστοριά, Τ.Κ.52100
Υπόψη: Σαλασίδου Δέσποινας
Τηλ: 24670 87180
email :dsalasidou@uowm.gr

6. Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100
Υπόψη: Δήμζα Χρυσούλας
Τηλ: 24620 61607
email : cdimza@uowm.gr

7. Για τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ
Πτολεμαΐδα, Τ.Κ 50200
Υπόψη: Τσιμπραηλίδου Παναγιώτας (Τμήμα Μαιευτικής) και Σχουλίδου Καλλιόπης (Τμήμα Εργοθεραπείας)
Τηλ: 24630 55303 και 24610 68000 εσωτ.1510
email : ptsimprailidou@uowm.gr,  kschoulidou@uowm.gr

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Δικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους ως άνω αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού το επόμενο διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Η Αντιπρυτάνισσα
Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής  Μέριμνας 

Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English