Οδηγός Πρακτικής Άσκησης
Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ

Επικοινωνία

Επικοινωνία με τo Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας και τα Γραφεία Π.Α. Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε. μέσω ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ)
Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας με έδρα την Κοζάνη

Πληροφορίες:
Αναστασία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Τμήματος, Υπεύθυνη για τα  Τμήματα Π.Α. της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε.  στην Κοζάνη
Τηλ. 24610-68061
E-mail: practice@uowm.gr

Χρυσοχοΐδου Παρθένα, Υπεύθυνη για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε.  στην Κοζάνη
Τηλ. 24610-68062
Email: practice@uowm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Πτολεμαΐδα
Πληροφορίες:
Παναγιώτα Τσιμπραηλίδου, Υπεύθυνη για το Τμήμα Μαιευτικής Προγράμματος Σπουδών  Τ.Ε. μέσω ΔΥΠΑ ( π.ΟΑΕΔ) Τηλ. 2461068050
Email: mw@uowm.gr
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://mw.uowm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Γρεβενά
Πληροφορίες:
Κωδωνάς Αλέξανδρος: Υπεύθυνος για τα Τμήματα Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ  μέσω ΔΥΠΑ ( π.ΟΑΕΔ)  Τηλ. 2462061604
Email: ba@uowm.gr
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://ba.uowm.gr/praktiki/

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Καστοριά
Πληροφορίες:
Σαλασίδου Δέσποινα, Υπεύθυνη για τα Τμήματα Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ  μέσω ΔΥΠΑ ( π.ΟΑΕΔ)
Τηλ. 2467440003
Εmail: dsalasidou@uowm.gr
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://cdm.uowm.gr/

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην Φλώρινα
Πληροφορίες:
Μελίδου Πελαγία, Υπεύθυνη για τα Τμήματα Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕ  μέσω ΔΥΠΑ ( π.ΟΑΕΔ)
Τηλ. 2385054667
Email: pmelidou@uowm.gr
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://agro.uowm.gr/entypa-grammateias-foititikis-merimnas/

Γενικές πληροφορίες

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση ενός φοιτητή/τριας, είναι η συνάφεια αντικειμένου σπουδών του/της με το Φορέα Απασχόλησης και η ύπαρξη Αρμοδίου Επόπτη βαθμίδας Τ.Ε. ή Π.Ε.
 2. Η μισθοδοσία του φοιτητή είναι το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό προσαρμόζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και καταβάλλεται κάθε μήνα από τον Φορέα Απασχόλησης μαζί με το 1% της 12ης Κλάση του ΊΚΑ ως ένσημα, για την υγειονομική του περίθαλψη κινδύνου-ατυχήματος κατά τη διάρκεια της Π.Α. ( πακ. καλ.  210).
 3. Στο τέλος της Π.Α. ο Φορέας θα λάβει χρηματοδότηση στο 50% των καταβεβλημένων από τη ΔΥΠΑ (π.ΟΑΕΔ). Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην ΔΥΠΑ ( π. ΟΑΕΔ) εντός ενός εξαμήνου μετά τη λήξη της Π.Α.
 4. Το όριο απουσίας κατά τη διάρκεια της Π.Α. ανέρχεται στον αριθμό των  πέντε (5) ημερών και αφορά στη συμμετοχή του φοιτητή/τριας στην εξεταστική περίοδο ή σε ασθένεια που πιστοποιείται από Δημόσιο Νοσοκομείο, ή covid, προκειμένου να μην αφαιρεθούν τα ένσημα αυτά (1-5) από την τακτική του μισθοδοσία. Σε περίπτωση υπέρβασης των πέντε (5) ημερών θα πρέπει να γίνει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ για το ανάλογο διάστημα απουσίας.
 5. Στις περιπτώσεις Συμπληρωματικού Χρόνου Π.Α. θα απευθύνεστε στο Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την κανονική λήξη της Π.Α. για  ενημέρωση της διαδικασίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε το Φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Από τη βάση δεδομένων του συστήματος υποστήριξης Πρακτικών Ασκήσεων ΑΤΛΑΣ: https://submit-atlas.grnet.gr / (η είσοδος γίνεται με το Username και password του ιδρυματικού σας λογαριασμού).

2) Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φορέα με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή ή ήδη εργάζεστε και δέχεται να σας απασχολήσει στο πλαίσιο της πρακτικής σας άσκησης.

3) Από την ενημερωμένη λίστα των φορέων που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο  και στις αναρτημένες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα https://praktiki-espa.uowm.gr/

Οι υπεύθυνοι των Τμημάτων Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο όσον αφορά στην αναζήτηση φορέων απασχόλησης, όσο και  στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Έναρξη πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών

Έναρξη πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών

Αιτήσεις  για Πρακτική Άσκηση για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 και για το Χειμερινό 2024-2025 θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες.

Διευκρινίζουμε, ότι για τους εργαζόμενους Φοιτητές η Π.Α. των οποίων θα πραγματοποιηθεί εντός του εργασιακού τους χώρου, οι ημερομηνίες αιτήσεων είναι ανοιχτές, εκτός από τις  περιπτώσεις που η Πρακτική τους άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε άλλον Φορέα Απασχόλησης, οπότε ισχύουν οι  παρακάτω ημερομηνίες:.   

Ακαδημαϊκό  Έτος 2023-2024 –  Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Κατάθεση Αιτήσεων Έναρξη Πρακτικής Ασκησης Λήξη Πρακτικής Ασκησης
1-10/03/2024 1/04/2024 30/09/2024
     
1-10/04/2024 1/05/2024 31/10/2024
     
(F1)* 1-10/05/2024 1/06/2024 30/11/2024
     
           1-10/06/2024 1/07/2024 31/12/2024
     
           και  από 1/08/2024 31/1/2025

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 – Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025

Κατάθεση Αιτήσεων Έναρξη Πρακτικής Ασκησης Λήξη Πρακτικής Ασκησης
1-10/09/2024 1/10/2024 31/03/2025
     
1-10/10/2024 1/11/2024 30/04/2025
     
1-10/11/2024 1/12/2024 31/05/2025
     
 (F2)*   1-10/12/2024               1/01/2025 30/06/2025
     
   

ΠΡΟΣΟΧΗ!

( F1)*   Οι  ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης για την Π.Α. του ΜΑΪΟΥ είναι από 1-5-2024/31-10-2024 ανεξάρτητα εάν η 1η Μαΐου είναι επίσημη αργία για το κράτος. Στην περίπτωση που δεν μπορεί ο Φορέας Απασχόλησης να κάνει έναρξη την 1/5/2024 τότε οι ημερομηνίες σε όλα τα έγγραφα θα διαμορφωθούν ως εξής:

Έναρξη 2-5-2024 – Λήξη 1-11-2024 προκειμένου να συμπληρωθούν συνολικά στο τέλος της Π.Α. 150 ένσημα.

(F2)* Ομοίως και στην Έναρξη- Λήξης για την Π.Α. του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 οι ημερομηνίες είναι από 1-1-2025- Λήξη 31-06-2025 ανεξάρτητα εάν η 1η Ιανουαρίου είναι επίσημη αργία του κράτους. Στην περίπτωση που δεν μπορεί ο Φορέας Απασχόλησης να κάνει έναρξη την 1/1/2025 τότε οι ημερομηνίες σε όλα τα έγγραφα θα διαμορφωθούν ως εξής:

Έναρξη 2-1-2025 – Λήξη 1-07-2025 προκειμένου να συμπληρωθούν συνολικά στο τέλος της Π.Α. 150 ένσημα.

Πληροφορίες για τη λήξη των Προγραμμάτων Σπουδών Τ.Ε. θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τις Γραμματείς των Τμημάτων, ενώ θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας σχετικές πληροφορίες για τη διαχείρισή των εγγράφων για τις ημερομηνίες κατάθεσης των Αιτήσεων.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τον ΟΔΗΓΟ Π.Α. για πληροφορίες για την Π.Α. και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Α.:
  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ελέγχουν στην ιστοσελίδα TEI On-line/Δήλωση Μαθημάτων, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για Έναρξη Π.Α. και στη συνέχεια να ακολουθούν  τη διαδικασία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
  1. Η ΑΙΤΗΣΗ ( το αντίστοιχο έντυπο του τμήματος)  συμπληρώνεται, υπογράφεται και στέλνεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf  στο email του Τμήματος  practice@uowm.gr
   1. Το θέμα του EMAIL θα αναγράφει τα εξής:
    ΑΙΤΗΣΗ Π.Α. Τ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΑΜ…………
  2. Οι φοιτητές/τριες θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά ως απάντηση στην ΑΙΤΗΣΗ τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ , ενώ μετά και την ένταξη του Τμήματός μας στο σύστημα dms του ΠΔΜ, θα ενημερώνονται για την κατάσταση της αίτησής τους και της Βεβαίωσης Π.Α. αντίστοιχα.
  3. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Α. μπορεί να κατατεθεί στον Φορέα Απασχόλησης πριν την έναρξη της Π.Α., για πιστοποίηση της πληρότητας των προϋποθέσεων του φοιτητή/τριας για Π.Α. που αφορά στην περάτωση συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, όπως ορίζει το κάθε  Τμήμα.
  4. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Α. ενέχει θέση “εγκριτικής απόφασης” για το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Ο αριθμός εγκριτικής είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου  και η ημερομηνία, ενώ ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας καταχωρείται στο σημείο του εγγράφου έναρξης του  ΕΡΓΑΝΗ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Δ.ΥΠ.Α.(π. ΟΑΕΔ):
 1. Αίτηση για Π.Α συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το φοιτητή/τρια
 2. Βεβαίωση Αποδοχής από το Φορέα Απασχόλησης
 3. Ειδική Σύμβαση Εργασίας για Πρακτική Άσκηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Φορέα Απασχόλησης και το φοιτητή/τρια ( 3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)
 4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα έγγραφα για την προστασία δεδομένων σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Ν.4624/2019 συμπληρώνονται ανάλογα με τη φύση του Φορέα Απασχόλησης και είναι κοινά για όλα τα Τμήματα.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Δήμοι, Περιφέρειες κ.λ.π.)
  ΜΟΝΟΝ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)4.2 ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Επιχειρήσεις- Γραφεία κλπ)
  i. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)
  ii. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)4.3 ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (συμπεριλαμβανομένης και της ΜΚΟ)
  i. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (3 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)
  ii. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. (2 ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ)
 5. Τεχνική Έκθεση, απαιτούμενο παραδοτέο μόνον για τις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων  Τ.Ε. και συμπληρώνεται από την αρχή της Π.Α.- διατίθεται μαζί με τα έγγραφα της έναρξης Π.Α.-αλλά  κατατίθεται στο τέλος της Π.Α. μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα. Ο Φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει και να σφραγίσει την τελευταία σελίδα του εγγράφου.
 6. Προσοχή η καταγραφή των πεπραγμένων στο Βιβλίο Π.Α. είναι μηνιαία, ενώ απαιτείται η υπογραφή του φοιτητή/τριας, η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης Εμπειριών από τον φοιτητή/τρια ( σελ. 14) και η Έκθεση Αξιολόγησης του Επόπτη Φορέα Απασχόλησης, σύνταξη κειμένου, υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Απασχόλησης στις αντίστοιχες σελίδες του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης. Το Β.Π. στέλνεται μαζί με τα υπογεγραμμένα έγγραφα στον Φοιτητή/τρια.

Σημείωση : Η ημερομηνία σε όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι η πρώτη ημέρα έναρξης της Πρακτικής ( Στην Κοζάνη σήμερα…)

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ….ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 1. Να συμπληρώσει και να υπογράψει τα έγγραφα
 2. Να τα καταθέσει στο Φορέα Απασχόλησης για να τα υπογράψει και να τα σφραγίσει
 3. Να τα στείλει έγκαιρα στο Τμήμα μας
 4. Να περιμένει να λάβει το φάκελο που περιέχει τα υπογεγραμμένα έγγραφα από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, στον οποίο διευκρινίζεται ποια αφορούν στον/στην Φοιτητή/τρια και ποια  στον Φορέα, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘ΕΡΓΑΝΗ΄.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ

Στις περιπτώσεις που οι φοιτητές/τριες θα κάνουν Π.Α. στους παραπάνω Φορείς Απασχόλησης θα πρέπει αρχικά να έχουν προφορική ή γραπτή κατά αναλογία έγκριση από τους Αρμόδιους  Π.Α για την ύπαρξη θέσεων Π.Α. και στη συνέχεια:

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Οι φοιτητές/τριες συμπληρώνουν, υπογράφουν  όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα καταθέτουν στο Τμήμα μας, για να υπογραφούν πρώτα από τον/την  Πρόεδρο του αντίστοιχου Τμήματος και στη συνέχεια κατά περίπτωση:
  1. Στην περίπτωση της ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το Τμήμα μας στέλνει τα υπογεγραμμένα έγγραφα στους Φοιτητές/τριες  με έξοδα του ΠΔΜ, για να ακολουθήσει η διαδικασία διαχείρισής τους από τον Φορέα της Π.Α. Σας διευκρινίζουμε, ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. στέλνεται ταχυδρομικά στα κεντρικά της ΕΤΕ στην κ. Ευαγγελία Ζήκου στην Αθήνα,  κατευθείαν στο Τμήμα μας. Το ίδιο ισχύει και για τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ.Για το λόγο αυτό οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανησυχούν για την κατάθεση του εγγράφου αυτού.
  2. Στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ το Τμήμα μας, στέλνει τα έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφές από  τον/την  Πρόεδρο του Τμήματος. Στη συνέχεια το Τμήμα μας στέλνει τα έγγραφα με χρέωση του ΠΔΜ  στα κεντρικά του ΔΕΔΔΗΕ στην κ. Δέσποινα Μπεκιάρη στην Αθήνα, για έναρξη στο ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία επιστρέφονται υπογεγραμμένα από τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ στο Τμήμα μας  για  να σταλούν τελικά στον Φοιτητή/τρια. Σας διευκρινίζουμε, ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. στέλνεται ταχυδρομικά από τα κεντρικά του ΔΕΔΔΗΕ κατευθείαν στο Τμήμα μας. Το ίδιο ισχύει και για τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανησυχούν για την κατάθεση του εγγράφου αυτού.

Διευκρινίζετα, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά   αναλυτική βαθμολογία από τον Φοιτητή/τρια κριτήριο για την τοποθέτησή τους σε κατά τόπους θέσεις Π.Α.

  1. Στην περίπτωση της ΔΕΗ το Τμήμα μας, στέλνει τα έγγραφα ση Γραμματεία του Τμήματος για υπογραφές από  τον/την  Πρόεδρο του Τμήματος. Στη συνέχεια το Τμήμα μας στέλνει τα έγγραφα με χρέωση του ΠΔΜ  στα κεντρικά της ΔΕΗ στην  κ. Μαρίνα Μούχα στην Αθήνα, τα οποία επιστρέφονται υπογεγραμμένα από την κ.Μούχα στο Τμήμα μας για  να σταλούν τα αντίστοιχα  στον Φοιτητή. Σας διευκρινίζουμε, ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για την ΕΝΑΡΞΗ Π.Α. στέλνεται ταχυδρομικά από τα κεντρικά της ΔΕΗ κατευθείαν στο Τμήμα μας. Το ίδιο ισχύει και για τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανησυχούν για την κατάθεση του εγγράφου αυτού.

Ο φοιτητής/τρια  θα παραλάβει:

  1. Μία πρωτότυπη Ειδική Σύμβαση
  2. Το Βιβλίο Π.Α.

Σε όλες τις περιπτώσεις Π.Α. τα απαραίτητα έγγραφα για την ΕΝΑΡΞΗ και τη ΛΗΞΗ Π.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ , είναι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Α. και η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

 1. Οι ημερομηνίες Έναρξης – Λήξης Π.Α. γίνονται μετά από συνεννόηση με τον Αρμόδιο των τριών παραπάνω Φορέων καθώς η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι και μετά την 1η του εκάστοτε μήνα. Αυτό σημαίνει, ότι ο φοιτητής δεν θα συμπληρώσει στα έγγραφα ημερομηνίες έναρξης- λήξης, παρά μόνον τα στοιχεία του και την υπογραφή του
 2. Οι τρεις Φορείς ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ το Παράρτημα Ειδικής Σύμβασης και τη Σύμβαση Από Κοινού Υπευθύνων καθώς διαθέτουν αντίστοιχα έγγραφα που αφορούν στην Προστασία Δεδομένων, διαδικασία που έχει γίνει αποδεκτή από τον υπεύθυνο του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΠΔΜ.  Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους φοιτητές/τριες για την μη υπογραφή τους και την κατάθεσή τους στο Τμήμα μας.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Π.Α. ανά φοιτητή/τρια  καταγράφεται σε μηνιαίες καταστάσεις ανάλογα με το  μήνα έναρξης της Π.Α.  και αντίστοιχα ενημερώνονται οι φάκελοι των φοιτητών/τριών από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της Π.Α., ο οποίος ως φυσικό αρχείο βρίσκεται στις αντίστοιχες Γραμματείες. Το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας έχει μόνον ηλεκτρονικά αρχεία.

Όλα τα έγγραφα κατατίθενται προσωπικά ή στέλνονται ταχυδρομικά  στη Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Κοίλα Κοζάνης τ.κ. 50150.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προγράμματος Σπουδών σας, πατήστε ΕΔΩ ( συν. σε μορφή pdf )
1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε. : Α.Μ. DN 
2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.: A.M. LO 
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε. Α.Μ. LX 
4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΤΩΝ Τ.Ε. : A.M. XR 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προγράμματος Σπουδών σας, πατήστε ΕΔΩ ( συν. σε μορφή pdf )
1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.: Α.Μ.  HN
2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. : BS
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε. : M. MH
4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ. Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΕΩΤ. ΠΕΡΙΒ.  Τ.Ε.:   GE
5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ. Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ. Τ.Ε.: TA

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα έγγραφα Προστασίας Δεδομένων συμπληρώνονται από τον Φοιτητή/τρια ανάλογα με τη φύση του Φορέα Απασχόλησης και κατατίθενται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά για την Πρακτική Άσκηση ως εξής:

I. ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ( Δήμοι, Περιφέρειες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π.Σ. Τ.Ε. Για να κατεβάσετε το έγγραφο: πατήστε εδώ

II. ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Φυσικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ( Επιχειρήσεις- Γραφεία κ.λ.π.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π.Σ. ΤΕ. Για να κατεβάσετε το έγγραφο: πατήστε εδώ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π.Σ. Τ.Ε. Για να κατεβάσετε το έγγραφο: πατήστε εδώ

III. ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (συμπεριλαμβανομένης και της ΜΚΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π.Σ. Τ.Ε. Για να κατεβάσετε το έγγραφο: πατήστε εδώ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π.Σ. Τ.Ε. Για να κατεβάσετε το έγγραφο: πατήστε εδώ

Λήξη πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΞΗΣ Π.A. ΜΕΣΩ Δ.ΥΠ.Α. (π. ΟΑΕΔ)   ΤΜΗΜΑΤΑ Τ.Ε.  

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής/τρια καταθέτει στο Τμήμα:

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης από το Φορέα Απασχόλησης
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένο από τον/την φοιτητή/-τρια και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Επόπτη Π.Α. και το Φορέα Απασχόλησης
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα του ΙΚΑ, σύνολο 150) από τον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς TAXIS.NET.
 4. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο για τις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Τ.Ε.), κατατίθεται μαζί με την τρίτη σελίδα ‘ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ΄, με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Απασχόλησης.

Τα έγγραφα κατατίθενται προσωπικά ή στέλνονται ταχυδρομικά  ή με courier  στη Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Κοίλα Κοζάνης τκ 50150.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προγράμματος Σπουδών σας, πατήστε ΕΔΩ ( συν. σε μορφή pdf )

1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε. : Α.Μ. DN

2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.: A.M. LO 

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε. Α.Μ. LX

4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΤΩΝ Τ.Ε. : A.M. XR

ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα του Προγράμματος Σπουδών σας, πατήστε ΕΔΩ ( συν. σε μορφή pdf )

1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.: Α.Μ. HN

2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. : AM. BS 

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε. : A.M. MH 

4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.: AM. GE 

5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΗΞΗΣ Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΕΙΣ. ΚΑΤ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.: AM. TA 

Έναρξη / λήξη ΠΑ εργαζόμενων φοιτητών/τριών

ΕΝΑΡΞΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Τ.Ε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την Π.Α. ενός εργαζόμενου φοιτητή/τριας, είναι :

 • Συνάφεια αντικειμένου σπουδών του/της με την εργασία του/της ή την τοποθέτησή του/της για το διάστημα της Π.Α. σε αντίστοιχο Τμήμα
 • Ύπαρξη Αρμοδίου Επόπτη βαθμίδας Τ.Ε. ή Π.Ε.
 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Α.:
  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ελέγχουν στην ιστοσελίδα TEI On-line/Δήλωση Μαθημάτων, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για Έναρξη Π.Α. και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τη διαδικασία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
  1. Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ γίνονται μόνον ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος  practice@uowm.gr
   1. Το θέμα του EMAIL θα αναγράφεαι ως εξής:
    ΑΙΤΗΣΗ Π.Α. Τ.Ε.  Ε.Φ.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΑΜ…………
    Οι Φοιτητές που θέλουν να κάνουν Π.Α. στον Φορέα Εργασίας τους θα αναγράφουν τα αρχικά Εργαζόμενος Φοιτητής (Ε.Φ.)
  2. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά ως απάντηση στην ΑΙΤΗΣΗ, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  3. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Α. μπορεί να κατατεθεί πριν την έναρξη της Π.Α., ως πιστοποίηση για τον Φορέα Απασχόλησης

ΛΗΞΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Τ.Ε.  :

 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Π.Α.  από το Φορέα Απασχόλησης (επικοινωνία με το Τμήμα Πρακτικής Άσκησς  για διευκρινήσεις)
 2. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένο από τον/την φοιτητή/-τρια και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον/την Επόπτη/τρια Π.Α. και το  Φορέα Απασχόλησης
 3. Τεχνική Έκθεση (αφορά μόνο τις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Τ.Ε.), κατατίθεται μαζί με την τρίτη σελίδα ‘ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ΄, με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Απασχόλησης.

Τα έγγραφα κατατίθενται προσωπικά ή στέλνονται ταχυδρομικά ή με courier  στη Δ/νση:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ.50150, Τηλ.2461068061