Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη περίοδο…

Περισσότερα

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη περίοδο…

Περισσότερα

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη περίοδο…

Περισσότερα

Πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στο φορέα Martin Mulligan Marketing Ltd που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας επισημαίνουμε, πως οι εν λόγω κινητικότητες πρέπει υποχρεωτικά…

Περισσότερα

Πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στο φορέα Martin Mulligan Marketing Ltd που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας επισημαίνουμε, πως οι εν λόγω κινητικότητες πρέπει υποχρεωτικά…

Περισσότερα

Πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στο φορέα Martin Mulligan Marketing Ltd που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας επισημαίνουμε, πως οι εν λόγω κινητικότητες πρέπει υποχρεωτικά…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English