Διεύθυνση Διοικητικού

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού, Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης: ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών…

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού, Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης: ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη…

Περισσότερα

Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Διοικητικού, Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών…

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις, Διεύθυνση Διοικητικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Θετικών Επιστημών ΡΡΙ4469Β7Κ-9ΘΑΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις, Διεύθυνση Διοικητικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση για ανάδειξη Κοσμήτορα στην Πολυτεχνική Σχολή ΨΡΡΨ469Β7Κ-ΧΛΧΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις, Διεύθυνση Διοικητικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση για ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών 6Τ9Χ469Β7Κ-5ΡΚΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English