Προκήρυξη ΠΜΣ “Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου”

Χωρίς κατηγορία

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις εξής ειδικεύσεις:

1. «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”)
Αριθμός εισακτέων: 15

2. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art
Education”)
Αριθμός εισακτέων: 15

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English