Η έγκριση του παρόντος κανονισμού έγινε από την υπ’ αριθμ. 99/24-10-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Επιβραβεύσεις και Αριστεία

Με στόχο την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμβάλλει η έρευνα, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, EEΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (των τριών κύκλων σπουδών: 6, 7 και 8) καλούνται να συμμετάσχουν σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review process), σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές όπου κρίνεται απαραίτητο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να επιβραβεύσει την Αριστεία εισηγείται μια διαδικασία των βέλτιστων εργασιών και πρακτικών. Ειδικότερα, προτείνεται η επιβράβευση:

 • των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή. Συγκεκριμένα, στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 5.000 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ, στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ, στο 4ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ και στο 5ο βραβείο θα αποδοθούν 1.000 Ευρώ.
 • των τριών (3) καλυτέρων εργασιών στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ, στο 3ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ. Σημειώνεται ότι για τα ίδια βραβεία δύνανται να συμμετέχουν τα μόνιμα μέλη και οι φοιτητές της Σχολή καλών τεχνών όταν οι δημοσιεύσεις τους αφορούν μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
  • α) Τέχνη και θεωρία
  • β) Τέχνη και ιστορία
  • γ) Τέχνη και Κοινωνικές Επιστήμες
 • των τριών (3) καλυτέρων εργασιών στην Οικονομική Σχολή. Συγκεκριμένα, στο 1ο βραβείο θα αποδοθούν 4.000 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ, στο 2ο βραβείο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ.
 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Γεωπονική Σχολή. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.
 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.
 • της καλύτερης εργασίας (1) στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Συγκεκριμένα, στο βραβείο θα αποδοθούν 3.000 Ευρώ.

Επιπλέον, στη Σχολή Καλών Τεχνών προτείνονται άλλα δυο βραβεία, στο πρώτο θα αποδοθούν 2.000 Ευρώ και στο δεύτερο 1.000 Ευρώ που θα επιβραβεύουν την δημιουργία και δημιουργική διάχυση ενός εικαστικού έργου. Συγκεκριμένα θα κριθούν έργα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ένα από τα παρακάτω ή σε συνδυασμό:

 • Δημόσια έκθεση πρωτότυπων εικαστικών έργων.
 • Εκθετική δραστηριότητα υψηλού κύρους (Bienalle – Forum- Επιμελητική Πρόταση).
 • Εκπροσώπηση σε έκθεση εθνικού ή διεθνούς επιπέδου ή βράβευση.

Η αξιολόγηση (εξαίρεση αποτελούν τα βραβεία της Σχολής Καλών Τεχνών) θα γίνεται σύμφωνα με τη διεθνή βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SNIP (Source Normalized Impact per Paper – SNIP)1 του κάθε περιοδικού.

Στην Πολυτεχνική η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Earth and Planetary Sciences
 • Energy
 • Engineering
 • Environmental Sciences
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Physics and Astronomy
 • Business, Management and Accounting

Στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Arts and Humanities
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Neuroscience
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Psychology
 • Social Science

Στην Οικονομική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Arts and Humanities
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Psychology
 • Social Science

Στην Γεωπονική Σχολή η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες (All Subject Areas):

 • Agricultural and Biological Sciences
 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Environmental Sciences
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Veterinary
 • Medicine
 • Immunology and Microbiology
 • Earth and Planetary Sciences.

Στην Σχολή Θετικών Επιστημών η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Earth and Planetary Sciences
 • Engineering
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Multidisciplinary
 • Physics and Astronomy
 • Business, Management and Accounting
 • Economics, Econometrics and Finance

Στην Σχολή Επιστημών Υγείας η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
 • Computer Science
 • Decision Sciences
 • Multidisciplinary
 • Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
 • Medicine
 • Health Professions
 • Nursing
 • Immunology and Microbiology
 • Neuroscience
 • Psychology
 • Social Science
 • Economics, Econometrics and Finance

Όροι και Προϋποθέσεις

H υποβολή των ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιείται από τις 1 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2020, για τις ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύονται στο αμέσως προηγούμενο έτος, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ. Αποδεκτές για αξιολόγηση είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στα οριζόμενα παραπάνω περιοδικά της βάσης Scopus.

Η δαπάνη των βραβευμένων καθηγητών και φοιτητών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την σειρά που μετέχουν στη δημοσίευση. Συγκεκριμένα,

 • στην περίπτωση που στη δημοσίευση μετέχει ένας μόνο μέλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), τότε αυτός θα λάβει όλο το βραβείο εάν είναι το πρώτο όνομα, το 80 % του βραβείου, εάν είναι το δεύτερο όνομα και το 60 % του βραβείου εάν είναι το τρίτο όνομα.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν δυο μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο σε σειρά εκ των δυο ονομάτων θα λάβει το 55 % του βραβείου και το δεύτερο το 45 %. Εάν το πρώτο όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα βραβεία ελαττώνονται στο 80 % των προαναφερόμενων ποσοστών.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν τρία μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο σε σειρά εκ των τριών ονομάτων θα λάβει το 50 % του βραβείου, το δεύτερο το 30% και το τρίτο το 20 %. Εάν το πρώτο όνομα στη σειρά κατάταξης δεν προέρχεται από το Π.Δ.Μ. τότε τα βραβεία ελαττώνονται στο 80 % των προαναφερόμενων ποσοστών.
 • στην περίπτωση που συμμετέχουν τέσσερα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τότε το πρώτο όνομα από τα μέλη του Πανεπιστημίου θα λάβει το 40% του βραβείου, το δεύτερο το 25%, το τρίτο το 20 % και το τέταρτο το 15%.

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που δυο υπό βράβευση άρθρα έχουν το ίδιο ακριβώς SNIP index, τότε αυξάνεται ο αριθμός των βραβείων και βραβεύονται και τα δυο σύμφωνα με τη σειρά στην οποία ανήκουν.

Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατακύρωση των βραβείων είναι:

 • η διατύπωση του affiliation του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα υποβαλλόμενα άρθρα προς επιβράβευση.
 • ο αριθμός των συμμετεχόντων στην υποβαλλόμενη εργασία να μην ξεπερνάει τους τέσσερις (4).
 • οι δημοσιεύσεις που κατατάσσουν τους ερευνητές αλφαβητικά και όχι με το ειδικό βάρος της συμμετοχής τους στο εκπονούμενο ερευνητικό άρθρο δεν θα γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό.
 • οι συμμετέχοντες (μόνιμα μέλη και φοιτητές του Π.Δ.Μ) μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία της Σχολής στην οποία είναι μέλη. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι μέλη διαφορετικών σχολών του Π.Δ.Μ το πρώτο όνομα και το affiliation του τμήματος στη σειρά κατάταξης θα καθορίζει και την αντίστοιχη σχολή στην οποία θα υποβάλλεται το άρθρο προς βράβευση.
 • αποδεκτές προς βράβευση για το έτος 2020 είναι και οι δημοσιεύσεις που έχουν παραχθεί το 2019 με το affiliation του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις υποβάλλονται για βράβευση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις αντιστοιχίσεις των τμημάτων – σχολών του νόμου 4610.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των δημοσιεύσεων θα πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας. Θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ορίζονται από την παρούσα απόφαση θα επιλύονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Η επιβράβευση για τα ακαδημαϊκά μέλη της Σχολής Καλών Τεχνών που υποβάλλουν στον τομέα της δημιουργίας εικαστικού έργου θα δίνεται από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται από το πρυτανικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα εισηγείται με απόφασή της, την έγκριση της τριμελούς επιτροπής προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Δ.Μ. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από έναν διακεκριμένο εικαστικό (Μέλος του εικαστικού επιμελητηρίου ή μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας), έναν ιστορικό ή θεωρητικό τέχνης (Μέλος της AICA Hellas) και από έναν επιλαχόντα ο οποίος θα προέρχεται από μια λίστα διακεκριμένων ειδικών επί των τεχνών. Τα μέλη των επιτροπών δεν θα πρέπει να εμπλέκονται με άλλο τρόπο στον τρέχοντα διαγωνισμό, ενώ η αμοιβή τους θα ανέρχεται στα 300 Ευρώ για τον καθένα. Θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ορίζονται από την παρούσα απόφαση θα επιλύονται από την τριμελή επιτροπή.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης θα βαρύνει το έργο για το οποίο θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα η επιτροπή του ΕΛΚΕ.

Η διαγωνιστική διαδικασία δύναται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει επιπρόσθετα βραβεία, είτε για μια συγκεκριμένη Σχολή, είτε για το σύνολο του ιδρύματος, μετά από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι όροι και προϋποθέσεις για τα εν λόγω βραβεία θα καθορίζονται από το πρυτανικό συμβούλιο.


1 Ο δείκτης SNIP ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών ενός περιοδικού ανά επιστημονικό άρθρο και του ενδεχόμενου παραπομπής στο θεματικό πεδίο που ανήκει. Έχει ως στόχο να επιτρέψει την άμεση σύγκριση πηγών μεταξύ διαφορετικών θεματικών πεδίων. Με άλλα λόγια, ο δείκτης SNIP σταθμίζει – κανονικοποιεί τις αναφορές με βάση τη «δημοτικότητα» των γνωστικών πεδίων και ως εκ τούτου είναι πιο αντιπροσωπευτικός για την κατάταξη των περιοδικών. Η βάση SCOPUS παρέχει την κατάταξη των περιοδικών με βάση τον δείκτη SNIP. https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sbrowse