• Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα
  Προϋπολογισμός 22.546.328,95 €
 • Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα
  Προϋπολογισμός 9.900.00,00 €
 • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου ΟΡΛΙΑΚΑ στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Α Φάση
  Προϋπολογισμός 1.605.014,81 €
 • Εκπόνηση Μελετών για την επέκταση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  Προϋπολογισμός 9.066.830,11 €