Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στοχεύοντας στη εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και στην προαγωγή της πολιτισμικής – κοινωνικής ανάπτυξης, της σωματικής και ψυχικής υγείας και ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της φοίτησης, υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες και παροχές.


Σίτιση

Φοιτητικά εστιατόρια λειτουργούν και στις πέντε πόλεις στις οποίες είναι κατανεμημένες οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα φοιτητικά εστιατόρια λειτουργούν καθημερινά καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εκτός από τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, προσφέροντας τρία γεύματα ημερησίως (πρωινό, γεύμα, δείπνο). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει το δικαίωμα δωρεάν σίτισης σε ορισμένο αριθμό φοιτητών. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την κάλυψη ή μη από τους αιτούντες, των κριτηρίων που θέτει ο Νόμος αλλά και από το ύψος του σχετικού κονδυλίου που διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται, από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Ωστόσο και στους φοιτητές που δεν σιτίζονται δωρεάν δίνεται η δυνατότητα χρήσης του Φοιτητικού Εστιατορίου, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, με την καταβολή του ποσού των δύο ευρώ ανά γεύμα.

Φοιτητικά εστιατόρια λειτουργούν στη(ν):

Κοζάνη:

 • Πανεπιστημιούπολη (Κοίλα Κοζάνης,50150, Κοζάνη)
 • Πόλη (Κωνσταντινουπόλεως 20, 50100, Κοζάνη)

Φλώρινα:

 • Κτήριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών(Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα)
 • Κτήριο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών(3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα)

Γρεβενά:

 • Γ. Μπουσίου 93, 51100, Γρεβενά

Καστοριά:

 • Πόντου 24, 52100, Καστοριά

Πτολεμαΐδα:

 • Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 52100, Πτολεμαΐδα

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας παρέχει δωρεάν στέγαση στους προπτυχιακούς φοιτητές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Ιδρύματος.

Φοιτητικές εστίες λειτουργούν στη(ν):

Κοζάνη:

 • Πανεπιστημιούπολη (Κοίλα Κοζάνης,50150 Κοζάνη)
 • Πόλη (Χ.Σακαλή 27, 50100 Κοζάνη)

Φλώρινα:

 • Κτήριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών(Τέρμα Κοντοπούλου, 53100, Φλώρινα)
 • Πόλη (Μακεδονίας και Εγνατίας γωνία, 53100, Φλώρινα)

Γρεβενά:

 • Πόλη (Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, 51100, Γρεβενά)

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στην διαδικασία επιλογής, πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών. Η επιλογή των δικαιούχων δωρεάν στέγασης προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης βάσει των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού των Φοιτητικών Εστιών.

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση κατά την εγγραφή τους. Οι πίνακες δικαιούχων δωρεάν στέγασης και των επιλαχόντων ανακοινώνονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών.

Ο αριθμός των κλινών είναι:

Κοζάνη: 342
Φλώρινα: 118
Γρεβενά: 67


Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται οι ανασφάλιστοι φοιτητές, μετά τη ψήφιση του ν.4452/2017(Α΄17) ισχύει η παρ.3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄83). Ως εκ τούτου, όλοι οι ανασφάλιστοι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ).


Υποτροφίες

Κάθε χρόνο προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός υποτροφιών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στο Γραφείο Διασύνδεσης,προκειμένου να ενημερωθούν για τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών και τη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων.

Βασικός φορέας παροχής υποτροφιών είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και για τα πρώτα τρία (3) έτη σπουδών, ανάλογα με την επίδοση στα μαθήματα. Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν τους δικαιούχους των παραπάνω υποτροφιών μία φορά ετησίως. Η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από το χρονικό διάστημα δρομολόγησης των απαραίτητων διαδικασιών από το Ι.Κ.Υ..

Ενδεικτικές πηγές Υποτροφιών:

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υποτροφίες/Κληροδοτήματα
 • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
 • Υποτροφίες Ιδιωτών
 • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων
 • Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως αποστολή την υποστήριξη, προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του συνόλου των μελών της κοινότητάς του και τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της που στεγάζονται ως εξής:

Κοζάνη:

Κεντρική βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Κοίλα Κοζάνης, 50150, Κοζάνη)

Καστοριά:

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης παράρτημα Καστοριάς (Περιοχή Φούρκα, 52100, Καστοριά)

Φλώρινα:

 • Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Σχολής Γεωπονικών Επιστημών(Τέρμα Κοντοπούλου, 53100, Φλώρινα)
 • Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολής Καλών Τεχνών(3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης, 53100, Φλώρινα)

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας(Γ.Δ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί στα πρότυπα ανάλογων γραφείων σταδιοδρομίας που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στόχος του Γ.Δ. είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους του να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις σπουδές τους, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται, τόσο στη συνέχιση των σπουδών τους όσο και στη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Οι κυριότεροι τομείς παρεχόμενης πληροφόρησης είναι, όσον αφορά στις σπουδές, τα προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Γ.Δ. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, το σχεδιασμό σταδιοδρομίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται ημερίδες και σεμινάρια με θέμα την πληροφόρηση στους παραπάνω τομείς.


Αθλητισμός

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασχοληθούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις αθλητικές προτιμήσεις τους, με ένα πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Με τη συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές πανεπιστημιακές ομάδες ομαδικών αθλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα εκπροσώπησης του Πανεπιστημίου σε πανελλήνιες πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις.

Αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου υπάρχουν στη(ν):

Κοζάνη (Πανεπιστημιούπολη (Κοίλα Κοζάνης,50150, Κοζάνη):

 • Κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ με σύγχρονο παρκέ
 • Εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ
 • Τραπέζια πιγκ-πογκ (κλειστό γήπεδο)
 • Γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής

Φλώρινα (Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα):

 • Γήπεδο ποδοσφαίρου
 • Κλειστό γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής
 • Γρεβενά (Τέρμα Κ.Ταλιαδούρη, 51100 Γρεβενά)
 • Κλειστό γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής