Ανακοίνωση για την ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης (10/02/2022)


Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

1. Η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-09-2021), τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και τα ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα.

2. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

3. Οι φοιτητές στο χώρο των εξετάσεων οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

 • Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
 • Είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.


Υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Η Επιτροπή Υγειονομικής Κρίσης στην από 16-01-2022 συνεδρίαση της αποφάσισε τα παρακάτω για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, τα οποία επικαιροποιήθηκαν στην υπ’ αριθμ. 154/17-01-2022 συνεδρίαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ισχύουν τα εξής:

 1. Η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-09-2021), τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα.
 2. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
 3. Οι φοιτητές στο χώρο των εξετάσεων οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

 • Είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
 • Είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

 1. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη covid θα παραμείνουν σε απομόνωση σε χρονικό διάστημα (εντός 10 ημερών ελάχιστο) και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 2. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που νόσησαν στη διάρκεια της εξεταστικής του χειμερινού εξάμηνου να εξεταστούν σε εξεταστική covid πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, ώστε να ευοδωθεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστήμιου.
 3. Δίνεται μια ιδιαίτερη μέριμνα για τους φοιτητές και προσωπικό που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 4. Κατα την ώρα της εξέτασης προτείνεται:
 • Αποστάσεις 1.5 μέτρου μεταξύ των φοιτητών
 • Ελαχιστοποίηση της ώρας εξέτασης και παραμονή των φοιτητών στην αίθουσα εξέτασης
 • Αερισμός τουλάχιστον μισής ώρας μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων και ταυτόχρονη χρήση  συσκευών ιονιστών, όπου υπάρχουν.
 • Αυστηρός έλεγχος στην τήρηση της σωστής χρήσης μάσκας μέσα στην αίθουσα εξέτασης
 • Η συλλογή των γραπτών να γίνεται από τους επιτηρητές με γάντια

Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας-φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικοί και υγειονομικοί- ανταπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα, ζήλο, αξιοπρέπεια και πειθαρχία, προκειμένου να μείνει ανοικτό το Πανεπιστήμιο. Ζητούμε από τους φοιτητές μας να επιδείξουν υπευθυνότητα, σύνεση, πειθαρχία και ακαδημαϊκή ευπρέπεια ώστε το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει με υποδειγματικό υγειονομικό πρωτόκολλο και ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η εξεταστική περίοδος  για όλους μας.