Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Π.Δ 407/80) στο ΤΕΕΤ του ΠΔΜ

Θέσεις εργασίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε (αρ. συνεδρίας 53/22-02-2018)  να προβεί στην συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού(με το Π.Δ.407/80), με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών του αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. «Κεραμική»
  2. «Ψηφιδωτό» για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών (αρ. συν.03/07-02-2018).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 3ο χλμ Φλώρινας Νίκης, 53100 Φλώρινα, από 26-02-2018 μέχρι και 13-03-2018, τηλ. 24610-55250.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English