Εναρκτήρια εκδήλωση της 1ης Διήμερης Επιμορφωτικής Συνάντησης για τους Εκπαιδευτικούς των μειονοτικών Ελληνικών σχολείων της περιοχής του Αργυροκάστρου σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια εκδήλωση της 1ης Διήμερης Επιμορφωτικής Συνάντησης για τους Εκπαιδευτικούς των μειονοτικών Ελληνικών σχολείων της περιοχής του Αργυροκάστρου σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017
στις 20:00, στο Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής, στη Φλώρινα.

Η σημαντική αυτή εκδήλωση, αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που υπογράφτηκε πρόσφατα με το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English