Διατμηματικό – Διιδρυματικό workshop με Θέμα: Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Από τη Θράκη στη Δυτική Μακεδονία 19-21 Μαΐου 2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English