ΔΕΘ 2021: «Στο δρόμο για μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση: Προκλήσεις και προοπτικές»

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές που θα προκύψουν σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο κατά την ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε νέο μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης της εκδήλωσης του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της 85ης TIF Helexpo.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, αναφέρθηκε στο ρόλο που θα διαδραματίσει η ακαδημαϊκή κοινότητα τόσο στη μεταβατική περίοδο, όσο και στη νέα μεταλιγνιτική εποχή, καθώς και στην απαιτούμενη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English