9η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2015-16, Διαδικασία Δεκεμβρίου

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Η διαδικασία της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2015-16 θα συνεχίσει το Δεκέμβριο 2015 με μια συνάντηση τεσσάρων ημερών που θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μια σειρά εικαστικών δράσεων που θα διερευνούν περεταίρω τη δυναμική της ΠΟΡΕIΑΣ, και θα προετοιμάζουν την επόμενη φάση της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο 2016 οπότε και θα ολοκληρωθεί η τωρινή ενότητα.

Πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΕΤΦ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English