Τροποποίηση ακαδημαϊκού κριτηρίου στέγασης

Στέγαση

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ότι με την υπ. αριθμ. ΣΤ1/Σ166/23-06-2022 της Συγκλήτου, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του άρθρου 4, παρ. 3, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φ.Ε.: «Να έχει περάσει το 50% του συνόλου των μαθημάτων έως και το χειμερινό εξάμηνο φοίτησης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά στο όριο του 50% των μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Εφορείας», όπως παρακάτω:

α) Για όλους τους πρωτοετείς 2021-2022 που έχουν περάσει έστω και ένα (1) μάθημα να τους δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για στέγαση.

β) Για τους πρωτοετείς 2021-2022 που δεν έχουν περάσει κανένα μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο, να τους δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για στέγαση εφόσον περάσουν τουλάχιστον ένα (1) μάθημα στην εξεταστική του Ιουνίου. Το ίδιο θα ισχύσει και για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες με μεταγραφή.

γ) Για τους/τις τελειόφοιτους/τες φοιτητές/τριες που ήδη διαμένουν σε δωμάτιο στις Φοιτητικές Εστίες και έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων (συμπεριλαμβάνοντας την εξεταστική του Ιουνίου 2022), να τους δοθεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για στέγαση και αφού αξιολογηθούν να παραμείνουν στις εστίες, μέχρι το επόμενο εξάμηνο (τέλος εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Καμαριαννίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English