Πρόγραμμα λειτουργίας πλυντηρίων φοιτητικών εστιών Κοζάνης

Στέγαση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ)

ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
7.00 π.μ. 1η Πλύση
8.45 π.μ. Παραλαβή ρούχων 1ης Πλύσης
8.45 π.μ. 1η Δόση στέγνωμα ρούχων

8.45 π.μ. 2η Πλύση
10.45 π.μ. Παραλαβή ρούχων από τα στεγνωτήρια
10.45 π.μ. Παραλαβή ρούχων 2ης Πλύσης

Ελάχιστο βάρος ιματισμού 5 kgr και μέγιστο 7 kgr
Η χρήση των πλυντηρίων και των στεγνωτηρίων θα γίνεται μόνο από ενοίκου της Φοιτητικής Εστίας.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English