Παράταση ημερομηνίας παράδοσης δωματίων στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στέγαση

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΤ4/Σ142/23-07-2021 απόφαση της Συγκλήτου, η διαμονή των φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται έως το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021 (μέχρι πέντε μέρες μετά το πέρας της εξεταστικής), λόγω των ειδικών συνθηκών (covid-19).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English