Παροχή διατακτικών σίτισης για προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English