Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δικαιούχων πρωτοετών φοιτητών/τριών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για δωρεάν σίτιση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σίτιση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης ότι, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκδόθηκαν οι πίνακες δικαιούχων  για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στη Φλώρινα, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/Σ197/08-11-2023 απόφασή της, ενέκρινε τους Πίνακες δικαιούχων φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ .Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English