Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , ανακοίνωση προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (100% εξ αποστάσεως) του Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – “Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation”

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English