Προκήρυξη ΠΜΣ με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση” ακαδ. έτους 2024-2025

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Σας ενημερώνουμε για το εξ αποστάσεως ΠΜΣ του  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση»

Χρονική Διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα

Υποβολή αιτήσεων: 10/05/2024 έως 20/06/2024

Ιστοσελίδα https://koin-pol-ekp.nured.uowm.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English