Προκήρυξη για το ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» έτους 2020-2021

Δελτία Τύπου, Μεταπτυχιακά προγράμματα

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με φυσική παρουσία ή με αποστολή συστημένου φακέλου, έως 31-08-2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English