Προκήρυξη – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το ακαδ. έτος 2017-2018

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Υ.Α. αρ. 3910 ΦΕΚ 1578/03‐06‐2016 τ. Β΄) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας στον σύνδεσμο https://goo.gl/L1PdB7

Για το δικαίωμα συμμετοχής τους οι υποψήφιοι καταβάλουν τέλος συμμετοχής 20€ σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡ. ΛΟΓ.: GR33 0172 2500 0052 5004 4580 343

Στο έντυπο κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία: τέλος συμμετοχής και ονοματεπώνυμο καταθέτη, καθώς και ο κωδικός έργου 1383.
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης, στην παρούσα Προκήρυξη, προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει το απόκομμα της κατάθεσης του τέλους συμμετοχής και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας‐Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 31/03/2017 έως 30/06/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 2385055100, 2385055102, email: pmsedad@uowm.gr

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Σωτηρία Τριαντάρη
αναπλ. καθηγήτρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English