Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διδακτική των Μαθηματικών” 2015-2016

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση τη «Διδακτική των Μαθηματικών».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνονται δεκτές από την 8η Ιουνίου 2015 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://mathmast.uowm.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English