Υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της “Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών”

Δελτία Τύπου

Σε τροχιά υλοποίησης βαίνει μία από τις εμβληματικές δράσεις που προβλέπει το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  Μετά από διαγωνιστική διαδικασία υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία συμβούλων για την εκπόνηση της «Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών». Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και τα αποτελέσματα αυτής αναμένονται εντός 6 μηνών.

Με πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, Κ. Κωστή Μουσουρούλη, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας, με εξειδίκευση στην καθαρή ενέργεια και στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες αποτελεί μία από τις κεντρικές επιλογές του master plan και βασίζεται σε δύο πυλώνες: στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Παράρτημα Πτολεμαΐδας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της Ανάπτυξης Τεχνολογιών Υδρογόνου και ΑΠΕ καθώς και Έξυπνων Δικτύων με χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης, δημιουργώντας νέες ερευνητικές κατευθύνσεις στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, νέες πρωτοβουλίες αναμένεται να αναπτυχθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο των μέτρων για την έρευνα και την καινοτομική επιχειρηματικότητα του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το βασικό εργαλείο «ομπρέλα» που θα συντονίσει όλες τις σχετικές δραστηριότητες, είναι η Ζώνη Καινοτομίας (Area of Innovation / Innovation District) πάνω στον σημερινό ενεργειακό άξονα Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας, κατά τα πρότυπα των διεθνών Areas of Innovation / Innovation Zones (πρότυπα IASP, Παγκόσμιου Οργανισμού Τεχνολογικών Πάρκων και Ζωνών Καινοτομίας).

Αναλυτικότερα η Ζώνη Καινοτομίας θα λειτουργήσει ως Οργανισμός «ομπρέλα» για:

  1. τη χωροταξία και ανάπτυξη των υποδομών και πρωτοβουλιών καινοτομίας στην περιοχή (Τεχνολογικό Πάρκο, Θερμοκοιτίδες, clusters, σχεδίων χρηματοδότησης για την απόδειξη της ορθότητας των ιδεών – proof of concept funding schemes, Κέντρων Εφαρμοσμένης Έρευνας),
  2. το συντονισμό των διαφόρων συστατικών πρωτοβουλιών εντός της Ζώνης, προς την κοινή κατεύθυνση ανάπτυξης ενός Εθνικού και Διεθνούς Εμβέλειας Οικοσυστήματος, για την προώθηση τεχνολογικών εφαρμογών και την καινοτομική επιχειρηματικότητα στις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και στην προστασία του περιβάλλοντος,
  3. την οργανωμένη προσέλκυση και υποστήριξη επενδυτών και ερευνητικών κέντρων και ομάδων από άλλες περιοχές της χώρας και από το εξωτερικό στο αντικείμενο εξειδίκευσής της και
  4. το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τους σκοπούς της.
  5. την οργανωμένη προσέλκυση και υποστήριξη επενδυτών και ερευνητικών κέντρων και ομάδων από άλλες περιοχές της χώρας και από το εξωτερικό στο αντικείμενο εξειδίκευσής της και
  6. το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τους σκοπούς της.

Η υλοποίηση του μεγαλόπνοου αυτού έργου βρίσκει το Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας αναβαθμισμένο, αναδεικνύει την ενεργό συμμετοχή του στα τεκταινόμενα της τοπικής κοινωνίας και καταδεικνύει το στρατηγικό του ρόλο για την περιοχή.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English