Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Διαδικτυακή Διάλεξη με θέμα: «Let’s talk about Communication of Luxury Brands – Επικοινωνία ενός Luxury Brand: Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Ανατροπές»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English