Λειτουργία δύο Κέντρων Ικανοτήτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου

Δύο Κέντρα Ικανοτήτων, μεταξύ των πρώτων που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, συστήνονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το ένα εξ αυτών αφορά το πρώτο ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων που θα λειτουργήσει στη χώρα ως εταιρεία τεχνοβλαστός (spin off), με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχει στο σχήμα ως ένας εκ των δώδεκα φορέων που το απαρτίζουν. Σκοπός του τεχνοβλαστού είναι η υποστήριξη και η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας. Συντονιστικό ρόλο του Κέντρου Ικανοτήτων έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ οι υπόλοιποι φορείς που συμμετέχουν είναι: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, η MOTOROIL EΛΛΑΣ Διυλιστήρια Κορίνθου, η Μυτιληναίος, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΑΣΑ, η Δαναός Ειδικοί Σύμβουλοι,  η HYDRUS, η Αναπτυξιακή Δήμου Τρικκαίων, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος.

Το δεύτερο Κέντρο Ικανοτήτων αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος μέσω της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών (Competence Centre for a Resilient and Sustainable Built Environment using Smart Technologies). Με έδρα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή στο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία στον τομέα των κατασκευών και της πληροφορικής, η λειτουργία του Κέντρου χρηματοδοτήθηκε με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000.

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. Βασικός στόχος τους είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English