Επιστολή του Προέδρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Δελτία Τύπου
Τμήμα Οικονομικών Επιστημων ΕΘΑΑΕ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επιτυχή πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης, που επικυρώθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) (“ΒΑΘΜΟΣ”: ΑΡΙΣΤΑ 10/11). Η πιστοποίηση ισχύει για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών (19-1-2023 έως 18-1-2028).

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία σε συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και το προσωπικό του Τμήματος, υποστήριξε με μεγάλη επιτυχία  και σε υψηλό επίπεδο τη διαδικασία πιστοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά τους/τις φοιτητές/τριες μας, και τους κοινωνικούς εταίρους του Τμήματος για τη μεγάλη συμβολή τους στη διαδικασία πιστοποίησης.

Συγχαρητήρια σε όλους/ες όσους/ες συνέδραμαν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η πιστοποίηση αυτή μας κάνει όλους/ες περήφανους/ες και καθιστά το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ένα από τα διακεκριμένα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας μας.

 

Καθηγητής Θεόδωρος Μονοβασίλης
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΔΜ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English