Εκλογή Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 η διαδικασία εκλογής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην οποία σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στο αξίωμα επανεξελέγη ο νυν Πρύτανης, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Οι Αντιπρυτάνεις οι οποίοι ορίστηκαν από τον κ. Θεοδουλίδη καθώς και οι τομείς ευθύνης τους είναι ως ακολούθως:

  1. Καθηγητής Σαριαννίδης Νικόλαος, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
  2. Καθηγήτρια Σπύρτου Άννα, Διοικητικών Υποθέσεων και Ολιστικής Μέριμνας
  3. Καθηγητής Μαρόπουλος Στέργιος, Έρευνας και Καινοτομίας
  4. Καθηγήτρια Γρίβα Ελένη, Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Μάθησης

Η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και έχει διάρκεια 4 έτη.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English