Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Γραφείου, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Γραφείου και η τήρηση πλήρως ενημερωμένου φακέλου για κάθε υπόθεση που χρειάζεται δικαστικό χειρισμό. Η κοινοποίηση των προσφυγών και άλλων δικογράφων, η συγκέντρωση, έλεγχος και αποστολή στα αρμόδια δικαστήρια των σχετικών στοιχείων, η δακτυλογράφηση δικογράφων, προτάσεων κτλ.

 

Προϊσταμένη:
Αγγελική Γκρίτζαλη, Πάρεδρος ΝΣΚ Κοζάνης
Email: legal(at)uowm.gr / τηλ 2461056226
Γεώργιος Κανάβας, Νομικός
Email: gkanavas(at)uowm.gr