Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνει διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από κληροδοτήματα και άλλα ιδρύματα. Επίσης, ανακοινώνει προκηρύξεις βραβείων, διαγωνισμών, σεμιναρίων κλπ.

Λίστα με προκηρύξεις

Για εύρεση υποτροφιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την εξής ιστοσελίδα: http://www.european-funding-guide.eu/

Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό Υποτροφιών Ειδικών Προγραμμάτων-Κληροδοτημάτων ERASMUS+ στημ ιστοσελίδα http://www.iky.gr/iky/odigos-ipotrofiwn

Ανταποδοτικές υποτροφίες

Σε φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα Ιδρύματα στα οποία φοιτούν ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους των φοιτητών να προσφέρουν εργασία σε εργαστήρια ή βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως.