Οι αιτήσεις μετεγγραφών για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται συνήθως το μήνα Οκτώβριο στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει σχετικής εγκυκλίου.

Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12-6-2020).

Στην υπ’ αριθμ. 77888/Ζ1/01-07-2021 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2877/τ.Β’/01-07-2021) δημοσιεύτηκαν οι “Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022”


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.