Μετεγγραφές-Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Οι αιτήσεις μετεγγραφών για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται συνήθως το μήνα Οκτώβριο στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει σχετικής εγκυκλίου.

Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ. Α’/12-6-2020).


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.