Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υπεύθυνος διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ο αναπληρωτής στις Φοιτητικές Εστίες