Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών