Δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στο ΠΔΜ – Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022