Διά Βίου Εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου: Δια Βίου Πρόγραμμα “Διαχείριση Κρίσεων Και Αλλαγών. Πρακτικές Εφαρμογές Στη Διοίκηση”

Διά Βίου Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο “Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Πρακτικές εφαρμογές στη Διοίκηση” αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές και εργασιακές δεξιότητες, σε τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English