Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε (αριθ. 3/02-06-2015 συνεδρίας συγκλήτου) να προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές και διδακτικές του ανάγκες για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Προσχολικής ΠΕ60 και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ70,
  • Ξένων γλωσσών(Αγγλικής-ΠΕ06) και
  • Θετικών επιστημών (Πληροφορικής-ΠΕ19 , Μαθηματικών-ΠΕ03, Φυσικής-ΠΕ 04.1)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και συνημμένα τα βιογραφικά σημειώματα τους, ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού tdp@uowm.gr του Πανεπιστημίου, μέχρι τις 30-06-2015.

Το Πανεπιστήμιο θα υποστηρίξει την έγκριση απόσπασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν η διαδικασία απόσπασης των εκπαιδευτικών ολοκληρωθεί μέσω των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Διευθύνσεων τους.

Σχετικά αρχεία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English