Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση:  https://forms.uowm.gr (Αιτήσεις Φοιτητών). από τη Δευτέρα 08 Μαΐου έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο φοιτούν (το οποίο και επιλέγουν). Δικαίωμα υποβολής παρέχεται σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών. Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ψηφιακή μορφή, αρχείο pdf) καθώς και η σχετική αίτηση, υποβάλλονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς). Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης, θα γίνει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία και μόνο. Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011. Προσοχή: Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή pdf. Μην επισυνάπτεται τα αρχεία σε μορφή φωτογραφίας. Μετά την υποβολή της αίτησή σας να ελέγχετε το ακαδημαικό σας e–mail και να παρακολουθείτε την αίτησή σας στο forms.uowm gr, πατώντας στο πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ, σχετικά με την ορθότητα της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Όταν μια αίτηση κριθεί «Ελλιπής», αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο στο ακαδημαϊκό e-mail του. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει τα διορθωτικά δικαιολογητικά που ζητούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η αίτησή του. Η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τις αιτήσεις θα δίδεται αποκλειστικά στον αιτούντα φοιτητή/τρια. Η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (ιδρυματικό email φοιτητών). Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σίτισης (και για τις 3 κατηγορίες φοιτητών/τριών) στα σχετικά έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα παρακάτω τηλέφωνα ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails): Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Κτίριο Φοιτητικών Εστιών Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης Καμαριαννίδου Μαρία, Κόζανα Κωνσταντίνα, Τσακριλή Κωνσταντίνα Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276 Email: merimna@uowm.gr Για τα Τμήματα των Σχολών του ΠΔΜ στη Φλώρινα: Φοιτητική Εστία ΠΔΜ Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ισόγειο Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας Μακεδονίας 2 (Είσοδος επί της οδού Εγνατίας) Τ.Κ. 53100 Φλώρινα Ακριβοπούλου Ευγενία, Χαλβατζή Ευγενία Τηλ.:23850-24640 Email: merimna-flo@uowm.gr Για τα Τμήματα των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Θετικών Επιστημών στην Καστοριά: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και Πρακτικής Άσκησης Περιοχή Φούρκα Καστοριά, Τ.Κ.52100 Σαλασίδου Δέσποινα, Παρασκευή Σωτηροπούλου Τηλ.: 2467440003,2467440002 Email: merimna-kas@uowm.gr Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 Καραγιάννης Αθανάσιος Τηλ.: 24620-87013 Email: merimna-gre@uowm.gr Για τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ .50200, Πτολεμαΐδα Πατσίκας Κωνσταντίνος Τηλ.: 24610-68057 Email: merimna-pto@uowm.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ανακοίνωση προς τους … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.