Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας διαλέξεων, γραφείων Κοσμήτορα & Προέδρου κτιρίου και γραφείων καθηγητών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English