Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την Αποκατάσταση του συστήματος BMS του Κτιρίου Α του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά προϋπολογισμού 34.283,83 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English