Κλειστή Πρόσκληση με αρ.πρωτ.6411/25-06-2024 για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την παροχή επιστημονικής, τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες συμβούλων Μηχανικού – Τεχνικού Συμβούλου για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ» -Υποέργο 1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English