Διαγωνισμός 2/2017 για τη μίσθωση του κυλικείου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 2/2017)

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά  για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην Κοζάνη, για 2 έτη (από 01‑09‑2017 έως 30-06-2019)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English