Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής»

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρείς κατευθύνσεις:

  • Στην Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες (Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης).
  • Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες (Ιστορία – Πολιτισμός).
  • Στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (Διδακτική Μαθηματικών – Διδακτική Φυσικών Επιστημών).

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://masteredu.eled.uowm.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English