Φορείς που έχουν δεχτεί φοιτητές του ΠΔΜ για Πρακτική Άσκηση

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις
Α/Α Όνομα εταίρου Χώρα Αντικείμενο Επικοινωνία
1 FEV GmbH Γερμανία Μηχανικοί

http://www.fev.com
witte@fev.com

2 RAVENSBURGER SPIELEVERLAG GmbH Γερμανία Μηχανικοί

http://www.ravensburger.de
christine.Stiefenhofer@ravensburger.de

3 Telecommunications Technological Centre of Catalonia Ισπανία Μηχανικοί

http://www.cttc.es/
cveri@cttc.es

4 WARSAW MARRIOT HOTEL Πολωνία Μηχανικοί

http://www.warsawmarriott.com
maria.chludzinska@marriotthotel.pl

5 OPEN FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL Πολωνία Εκπαίδευση

http://www.openfuture.edu.pl/
justyna@openfuture.edu.pl

6 FINISH AMERICAN KINDERGARDEN Φινλανδία Προσχολική Εκπαίδευση

http://www.finnamkindergarten.com/
school@finnamkindergarden.com

7 GREEK PRIMΑRY SCHOOL IN FRANKFURT Γερμανία Δημοτική Εκπαίδευση

http://www.frankfurt.mysch.gr
griechische-schule-frankurt@t-online.de

8 INSTITUTO COMPRENSIVO SAN NILO GROTTAFERRATA ROMA Ιταλία Μηχανικοί

http://www.icsannilo.gov.it/alessandra.keller@icsannilo.gov.it

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Γερμανία Δημοτική Εκπαίδευση

http://2dim.muenchen.europe.sch.gr/school
gr.thsi@t-online.de

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English