Απολογιστικές συναντήσεις δράσεων της Ολιστικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτους 2023-2024

Δελτία Τύπου

Σε μια εκδήλωση που τόνισε την σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη μέριμνα του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός των δράσεων της Ολιστικής Μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την Πέμπτη 27-06-2024  στο κτίριο διοίκησης της νέας Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας, Καθ. Ε. Γρίβα, και τίμησαν με την παρουσία τους o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Σπύρος Σιδέρης, μετά των αρμοδίων υπαλλήλων ανά πόλη της Διεύθυνσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, Αναπλ. Καθηγητής κ. Γιώργος Πανάρας, εκπαιδευτές και συντονιστές αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή εμπειριών και αναστοχασμός σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ανά πόλη με απώτερο σκοπό να ξεκινήσει, με όρους συμμετοχικότητας, ο σχεδιασμός των αθλητικών, πολιτιστικών και εθελοντικών δράσεων του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Στην αρχή της ίδιας εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονομής βεβαιώσεων σε εθελοντές και προπονητές ομάδων ως ελάχιστη αναγνώριση της ουσιαστικής συνεισφοράς τους. Στο περιθώριο της εν λόγω εκδήλωσης έγινε αναστοχασμός επί των δράσεων και συζητήθηκαν προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ίδιους τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να δεσμεύεται στην παροχή ενός πλέγματος βιο-ψυχοκοινωνικών δράσεων για την ολόπλευρη υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προάγει την ολιστική ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού του.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English