Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Προκήρυξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΔΜΑίτηση εσωτερικών μελών ΣΔ