Διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Πρόσκληση Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΔΜΑίτηση εξωτερικών μελών ΣΔ